רש"י על בראשית יז יב

<< רש"י על בראשית • פרק יז >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • 


"יליד בית" - שילדתו השפחה בבית

"ומקנת כסף" - שקנאו משנולד