רש"י על בראשית יב טו

<< רש"י על בראשית • פרק יב >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • 


"ויהללו אותה אל פרעה" - הללוה ביניהם לומר הגונה זו למלך