רש"י על בראשית ו יב

<< | רש"י על בראשיתפרק ו' • פסוק י"ב | >>
ב • ג • ד • ו • ז • ט • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"כי השחית כל בשר" - אפי' בהמה חיה ועוף נזקקין לשאינן מינן