רש"י על במדבר ל טז

<< רש"י על במדבר • פרק ל
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יד • טו • טז • 


"אחרי שמעו" - אחרי ששמע וקיים שאמר אפשי בו וחזר והפר לה אפי' בו ביום

"ונשא את עונה" - הוא נכנס תחתיה למדנו מכאן שהגורם תקלה לחבירו הוא נכנס תחתיו לכל עונשין