רש"י על במדבר כט לה

רש"י על במדבר • פרק כט >>
ו • יא • יח • לה • לו • לט • 


"עצרת תהיה לכם" - עצורים בעשיית מלאכה (ספרי) ד"א עצרת עצרו מלצאת מלמד שטעון לינה ומדרשו באגדה לפי שכל ימות הרגל הקריבו כנגד ע' אומות וכשבאין ללכת אמר להם המקום בבקשה מכם עשו לי סעודה קטנה כדי שאהנה מכם