רש"י על במדבר כו מב

רש"י על במדבר • פרק כו
א • ב • ג • ד • ה • ט • י • יא • יג • טז • כד • לו • לח • לט • מב • מו • נג • נד • נה • נו • נח • נט • סב • סד • 


"לשוחם" - הוא חושים