רש"י על במדבר יב טו

<< רש"י על במדבר • פרק יב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"והעם לא נסע" - (סוטה ט) זה הכבוד חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהושלך ליאור שנא' (שמות ב) ותתצב אחותו מרחוק וגו' חסלת פרשת בהעלותך