רש"י על במדבר יב ג

<< רש"י על במדבר • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"ענו" - שפל וסבלן