רש"י על במדבר ז כא

<< רש"י על במדבר • פרק ז >>
א • ב • ג • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • פד • פה • פו • פט • 


"פר אחד" - כנגד אברהם שנאמר בו (בראשית יח) ויקח בן בקר

"איל אחד" - כנגד יצחק (שם כב) ויקח את האיל וגו'

"כבש אחד" - כנגד יעקב (שם ל) והכשבים הפריד יעקב