רש"י על במדבר ז כב

<< רש"י על במדבר • פרק ז >>
א • ב • ג • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • פד • פה • פו • פט • 


"שעיר עזים" - לכפר על מכירת יוסף שנאמר בו (שם לז) וישחטו שעיר עזים