רש"י על אסתר ט יט

רש"י על אסתר • פרק ט >>
ג • י • יג • יד • יט • כ • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לב • 


"הפרוזים" - שאינם יושבים בערי חומה בארבעה עשר ומוקפין חומה בט"ו כשושן והיקף זה צריך שיהיה מימות יהושוע בן נו"ן כך דרשו ולמדו רבותינו

"ומשלח" - שם דבר כמו משמר משמע לפיכך השי"ן נקודה רפי