רש"י על איוב לט כח

<< רש"י על איוב • פרק לט >>
א • ג • ד • ה • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


"סלע ישכן ויתלונן" - בטוח היה אהרן במחתת הקטורת כשנתנה על אבן שתיה