רש"י על איוב לט ח

רש"י על איוב • פרק לט >>
א • ג • ד • ה • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


"יתור הרים מרעהו" - הוא עצמו תר לו מקום מרעה