רש"י על איוב לז ז

<< רש"י על איוב • פרק לז >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


"ביד כל אדם יחתום" - כשאדם חוטא לפניו האדם עצמו חותם כתב ידו ביום מותו על עבירות שעבר הכתובות לפניו

"לדעת כל אנשי מעשהו" - להודיע על מה הוא נידון