רש"י על איוב יג ד

<< רש"י על איוב • פרק יג
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כד • כה • כו • כז • כח • 


"טופלי שקר" - מחברי דברי שקר

"רופאי אליל כולכם" - כל אליל שבמקרא לשון אל ורבותינו פירשו זה גיד הצואר שאין לו רפואה ושמו אלל