רש"י על איוב ט יט

<< רש"י על איוב • פרק ט >>
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לה • 


"אם לכח" - איך אריב עמו אם לכח הוא בא אמיץ הנה הוא ואם למשפט מי יוכל להועידני לפניו ולהחזיק דבר משפטי הלא