רש"י על איוב ט לג

<< רש"י על איוב • פרק ט
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לה • 


"מוכיח" - דרשני"ר בלע"ז מראה לכל א' חובתו וזכותו

"ישת ידו" - משטר אימתו וניגושו

"על שנינו" - שלא יחזק החזק את הרפה