רמב"ן על שמות לט לג

| רמב"ן על שמותפרק ל"ט • פסוק ל"ג |
ג • כד • כז • כח • כט • לג • לז • מב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות ל"ט, ל"ג:

וַיָּבִ֤יאוּ אֶת־הַמִּשְׁכָּן֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה אֶת־הָאֹ֖הֶל וְאֶת־כׇּל־כֵּלָ֑יו קְרָסָ֣יו קְרָשָׁ֔יו בְּרִיחָ֖ו וְעַמֻּדָ֥יו וַאֲדָנָֽיו׃


"ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו" - שיעור הכתוב בזה כמו בוא"ו ויביאו את המשכן אל משה ואת האהל ואת כל כליו כי יריעות שש משזר הן ששמן משכן כמו שאמר (לעיל כו א) ואת המשכן תעשה עשר יריעות שש משזר ואמר בהן (שם ו) וחברת את היריעות והיה המשכן אחד ויריעות העזים הן האהל כאשר יאמר בהן ועשית יריעות עזים לאהל על המשכן (שם ז) וחברת את האהל והיה אחד (שם יא) וכן את המשכן את אהלו ואת מכסהו (לעיל לה יא) ואת אהלו אף כאן ויביאו את המשכן אל משה ואת האהל ואת כל כליו כי יזכיר שמות הכל ולפעמים יקרא כל הבית אהל מועד כאשר אמר (לעיל לא ו ז) ועשו את כל אשר צויתיך את אהל מועד ואת הארון לעדות כי אהל מועד הוא הבית בכללו אשר יועד אליו שמה וכן כל כלי עבודת המשכן לאהל מועד (להלן פסוק מ)