רמב"ן על שמות לט כז

| רמב"ן על שמותפרק ל"ט • פסוק כ"ז | >>
ג • כד • כז • כח • כט • לג • לז • מב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות ל"ט, כ"ז:

וַֽיַּעֲשׂ֛וּ אֶת־הַכׇּתְנֹ֥ת שֵׁ֖שׁ מַעֲשֵׂ֣ה אֹרֵ֑ג לְאַהֲרֹ֖ן וּלְבָנָֽיו׃


"ויעשו את הכתנת שש מעשה אורג לאהרן ולבניו" - נראה מכאן שהיו הכתנות שוות באב ובבנים אע"פ שאמר באהרן ושבצת הכתנת שש (לעיל כח לט) ובבניו אמר סתם תעשה כתנות (שם מ) כי הכוונה תעשה כתנות כמו הנזכרת וכן כתוב (שם ד) חושן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי כי לאהרן ולבניו יחזרו אל כתונת תשבץ מצנפת ואבנט כי הם שוים בכולם וכן מה שאמר כאן (בפסוק הבא) ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעות כלל אהרן ובניו כי המצנפת והמגבעות אחד הם במעשה אלא שאהרן יצנף אותה ובניו יחבשו בהן ראשם כאשר פירשתי (לעיל כח לא לז) ולשון פארי המגבעות שהיו עולות על הראש כפארים מלשון הפארים והצעדות (ישעיהו ג כ) פארי פשתים יהיו על ראשם (יחזקאל מד יח)