רמב"ן על שמות לה יא

רמב"ן על שמות • פרק לה
א • ב • ג • ה • יא • כא • כב • כג • כד • 


"המשכן את אהלו ואת מכסהו וגו'" - כולן הזכירן על דרך הכלל וטעם את המשכן את הארון את השלחן וכל הנזכרים בה"א הידיעה כאומר את המשכן ואת הכלים אשר נגיד לחכמים העושים במלאכה בפרטן ובשעורן כי עתה לכל העדה לא יגידם אלא בשמותם בכלל