רמב"ן על שמות לד יא

<< | רמב"ן על שמותפרק ל"ד • פסוק י"א |
ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • טו • כא • כה • כו • כז • כח • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"שמר לך את אשר אנכי מצוך היום" - לא אמר בכל המצות שעברו אנכי מצוך ועל כן נפרש שיאמר שמור המצות שאנכי מצוך היום ולא תעשה בהן כאשר עשית במה שצויתיך תחלה שעברת על הכל לעבוד ע"ז והבטיח לגרש העמים והזהיר על ע"ז שלהם ועל בריתם כאשר עשה בפרשה הנה אנכי שולח מלאך לפניך (לעיל כג כ-לג) שיחזרו אל התנאים הראשונים והוסיף בכאן (פסוק יז) אלהי מסכה לא תעשה לך שלא יעשו כאשר עשו בעגל אפילו במחשבת השמים לעשות אותו תייר לפניהם והחזיר ענין שלש הרגלים לראות בהן את פני האדון ה' אלהי ישראל (פסוק כג) כאשר עשה שם והטעם ידוע כי בא אחר אזהרת עבודה זרה וכבר פירשתיו בסוף וישמע יתרו (לעיל כ כב)