רמב"ן על שמות לד ה

| רמב"ן על שמותפרק ל"ד • פסוק ה' | >>
ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • טו • כא • כה • כו • כז • כח • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויתיצב עמו שם" - ה' נתיצב כענין ויבא ה' ויתיצב (שמואל א ג י) עמו עם משה שבא בענן כאשר בראשונה (לעיל כד יח)