רמב"ן על שמות יח ב

<< | רמב"ן על שמותפרק י"ח • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ו • י • יא • יב • יג • טו • יט • כ • כא • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אחר שלוחיה" - בעבור שהזכיר הכתוב (לעיל ד כ) ויקח משה את אשתו ואת בניו וישב ארצה מצרים הוצרך לומר כאן שהיתה בבית אביה כי משה שלחה שם ויתכן שיאמר כי לקחה יתרו להשיבה אליו אע"פ ששלחה ממנו בעבור ששמע כל אשר עשה אלהים למשה כי מעתה ראוי ללכת אחרי המלך בכל אשר ילך