רמב"ן על שמות יא ט

| רמב"ן על שמותפרק י"א • פסוק ט' | >>
א • ג • ד • ט • י • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויאמר ה' אל משה לא ישמע אליכם פרעה" - בעבור שהיה ראוי שיפחד פרעה ועבדיו במכת הבכורות ויירא ממנה יותר מכל אשר בא עליהם וכבר ראו כל דברי משה מתקיימים בהם בעבור כן הודיעו השם שהוא מחזק את לבו כדי שירבה בו מופתיו במכת בכורות באדם ובבהמה ושפטים באלהיהם ורש"י אמר מכת בכורות וקריעת ים סוף ולנער המצרים בתוכו ולא יתכן זה בעבור שאמר (בפסוק הבא) ולא שלח את בני ישראל מארצו