רמב"ן על ויקרא כה כט

רמב"ן על ויקרא • פרק כה
א • ב • ג • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כט • לג • לה • לו • לז • מ • מז • מח • 


"ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה" - בעבור שממכר ביתו של אדם קשה בעיניו מאד, ויבוש ממנו בעת שימכרנו - רצתה התורה שיגאלנו בתוך השנה הראשונה.

ובעבור כי האדם לשדה נעבד, וממנו יצא לחם למחיתו - רצה שיצא השדה ביובל.

אבל הבית, לאחר היאוש, ששינה דירתו ועמד שנה בבית אחר, לא יזיק לו, כי לא תמעט מחיתו אם יחלט.

ובתי החצרים עשויים לשמירת השדות, ולהיותם מושב לעובדי האדמה, ועל כן דינם כשדה הארץ.