רמב"ן על ויקרא יד י

<< רמב"ן על ויקרא • פרק יד
ב • ד • ט • י • יח • לד • מג • נג • נד • נה • נו • 


"יקח שני כבשים תמימים וכבשה אחת" - לא פירש הכתוב מה יעשה בשני הכבשים וכבשה אבל הזכיר בכבש האחד שיקריב אותו לאשם (פסוק יב) והזכיר שיעשה החטאת ואחר ישחט העולה (פסוק יט) וזה בעבור שכבר הזכיר בפרשת ויקרא (ה-ו) בחטאת שתהיה נקבה והזכיר בכל עולה (שם א-ג ועוד) שהוא זכר לכך לא הוצרך להאריך כי בידוע שהכבש השני יהיה העולה והכבשה היא החטאת