רמב"ן על בראשית לט י

<< | רמב"ן על בראשיתפרק ל"ט • פסוק י' |
ג • ד • ו • ח • ט • י • יב • יד • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וטעם לשכב אצלה" - כדברי רבי אברהם אפילו שישכב אצלה בסמוך היא בבגדה והוא בבגדו או להיות עמה לדבר שיחות כי לא מצאנו "אצלה" על המשגל רק עמה או אותה שכבה עמי אם שכוב ישכב איש אותה (ויקרא טו כד) והנשים תשכבנה (זכריה יד ב)