רמב"ן על בראשית כח כא

<< | רמב"ן על בראשיתפרק כ"ח • פסוק כ"א |
ה • יב • יז • יח • כ • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"והיה ה' לי לאלהים" - איננו תנאי כדברי רש"י אבל הוא נדר וענינו אם אשוב אל בית אבי אעבוד השם המיוחד בארץ הנבחרת במקום האבן הזאת שתהיה לי לבית אלהים ושם אוציא את המעשר ויש בענין סוד ממה שאמרו (כתובות קי) כל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה