רמב"ן על בראשית כד מה

רמב"ן על בראשית • פרק כד
א • ג • ה • ז • ח • י • יד • טו • יז • כב • לב • מה • סא • סב • סד • סז • 


"וטעם והנה רבקה יצאת וכדה על שכמה" - כי בהיותו בביתה שמע את שמה או מתחילה הגידה לו שמה אע"פ שלא נזכר