רמב"ן על בראשית כד ה

רמב"ן על בראשית • פרק כד
א • ג • ה • ז • ח • י • יד • טו • יז • כב • לב • מה • סא • סב • סד • סז • 


"וטעם אולי לא תאבה האשה" - האשה אשר אדבר בה מכל הנשים אשר שם או הראויה ליצחק