רמב"ן על בראשית טז ט

| רמב"ן על בראשיתפרק ט"ז • פסוק ט' |
ב • ג • ו • ט • יא • יב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה" - צוה אותה לשוב ולקבל עליה ממשלת גברתה רמז כי לא תצא לחפשי ממנה כי בני שרה ימשלו בזרעה לעולם