רמב"ן על במדבר כה יד

<< רמב"ן על במדבר • פרק כה >>
א • ה • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


- והזכיר "ושם איש ישראל המוכה", "ושם האשה המוכה", להודיע כי ראוי היה לשכר הגדול הזה, שהרג נשיא בישראל ובת מלך גוים ולא ירא מהם בקנאתו לאלהיו.