רמב"ן על במדבר כה יב

<< | רמב"ן על במדברפרק כ"ה • פסוק י"ב | >>
א • ה • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


— וציווהו שיודיע לישראל שהוא כהן לעולם, וזה טעם "לכן אמור", שיגיד זה בישראל. ולא אמר הכתוב "והיתה לו ולזרעו אחריו כהונת עולם" כמו שאמר (שמות כט ט) באהרן, אבל אמר "ברית כהונת עולם" ואמר "את בריתי שלום", שיתן לו ברית עם השלום דבק בו.

ובאהרן נאמר (שמות כח ב): "לכבוד ולתפארת", ולכך אמר "אשר קנא לאלהיו", והמשכיל יבין.