רמב"ן על במדבר כה טז

<< רמב"ן על במדבר • פרק כה >>
א • ה • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


- ואחרי שנתן שכרו הטוב לצדיק, צוהו להפרע מן הרשעים, ואמר לו "צרור את המדינים". וצוהו שימנה העם תחלה, וזה טעם (במדבר כו א): "ויהי אחרי המגפה", כי המנין יהיה תחילה.