רמב"ם הלכות תמידים ומוספין י יב

הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר עבודה · הלכות תמידים ומוספין · פרק עשירי · הלכה יב | >>
מפרשים על הרמב"ם: כסף משנה מגיד משנהשלימות: 0% משנה למלךשלימות: 0% לחם משנהשלימות: 0%

לשון הרמב"ם · מפרשי הרמב"ם

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים להלכה זו

נושאי כלים על הלכה זו: באתר הִיבּרוּ-בּוּקְס, באתר על התורה


רמב"םעריכה

דפוסעריכה

כבר ביארנו שכל משמרות כהונה עשרים וארבעה וכולן עובדין בשוה ברגלים ובחג הסוכות היה כל משמר מקריב פר אחד או איל אחד או שעיר החטאת אבל הכבשים יש משמר שמקריב מהן שני כבשים ויש משמר שמקריב כבש אחד כיצד ביום טוב הראשון של חג היו שם שלשה עשר פרים ושני אילים ושעיר כל משמר מקריב בהמה אחת מהם נשארו שם ארבעה עשר כבשים לשמונה משמרות ששה משמרות מקריבין שנים שנים ושני משמרות מקריבין אחד אחד בשני היו שם שנים עשר פרים ושני אילים ושעיר כל משמר מקריב אחד נשארו שם ארבעה עשר כבשים לתשעה משמרות חמשה מקריבין שנים שנים וארבעה מקריבין אחד אחד בשלישי היו שם אחד עשר פרים ושני אילים ושעיר כל משמר מקריב אחד נשארו ארבעה עשר כבשים לעשרה משמרות ארבעה מקריבין שנים שנים וששה מקריבין אחד אחד ברביעי היו שם עשרה פרים ושני אילים ושעיר כל משמר מקריב אחד נשארו שם ארבעה עשר כבשים לאחד עשר משמר שלשה מקריבין שנים שנים ושמונה מקריבין אחד אחד בחמישי היו שם תשעה פרים ושני אילים ושעיר כל משמר מקריב אחד נשארו שם ארבעה עשר כבשים לשנים עשר משמר שני משמרות מקריבין שנים שנים ועשרה מקריבין אחד אחד בששי היו שמונה פרים ושני אילים ושעיר כל משמר מקריב אחד נשארו שם ארבעה עשר כבשים לשלשה עשר משמר משמר אחד מהן מקריב שני כבשים ושנים עשר משמר מקריבין אחד אחד בשביעי היו שם שבעה פרים ושני אילים ושעיר וארבעה עשר כבשים כמנין המשמרות נמצא כל משמר מקריב בהמה אחת:

מפרשי הרמב"םעריכה

כעת קיים בוויקיטקסט רק את פירוש הכסף משנה על הרמב"ם בשלמותו. חילקנו אותו לפרקים ולא לפי ההלכות הבודדות של הרמב"ם. יתר מפרשי הרמב"ם חסרים לנו בוויקיטקסט כרגע. מוזמנים להעלות את החומר אם הוא קיים בידכם. ראו בקטגוריה:מפרשי רמב"ם. תודה.