פתיחת התפריט הראשי

רמב"ם הלכות שגגות ה ה

רמב"םעריכה

דפוסעריכה

האשה שהלך בעלה למדינת הים ושמעה שמת או שבאו עדים שמת ונישאת בין על פי עצמה בין על פי בית דין ונודע שבעלה קיים חייבת קרבן אחד ואם נישאת לאנשים הרבה או שזינתה עם אנשים הרבה חייבת חטאת על כל איש ואיש מפני שהן גופים מוחלקין ואף על פי שהכל בשגגה אחת הבא על הנדה בשגגה וטהרה מנדתה וטבלה וחזרה וראתה נדה ובא עליה פעם שניה באותה שגגה עצמה חייב על כל פעם ופעם אע"פ שהוא בהעלם אחת והוא גוף אחד שזמן נדות זה חוץ מזמן נדות השנית והרי הן כשתי נשים נדות:

מפרשי הרמב"םעריכה

כעת קיים בוויקיטקסט רק את פירוש הכסף משנה על הרמב"ם בשלמותו. חילקנו אותו לפרקים ולא לפי ההלכות הבודדות של הרמב"ם. יתר מפרשי הרמב"ם חסרים לנו בוויקיטקסט כרגע. מוזמנים להעלות את החומר אם הוא קיים בידכם. ראו בקטגוריה:מפרשי רמב"ם. תודה.