רמב"ם הלכות קריאת שמע

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר אהבה · הלכות קריאת שמע | >>


הלכות קריאת שמע

מצוַת עשה אחת, והיא לקרות קריאת שמע פעמיים ביום.

וביאור מצוה זו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי · פרק רביעי