פתיחת התפריט הראשי

רמב"ם הלכות מעילה ה ו

רמב"םעריכה

דפוסעריכה

גידולי הקדש מועלין בהן כיצד הקדיש שדה והוציאה עשבים אילן ועשה פירות מועלין בהן אבל המקדיש את הבור ריקן ואחר כך נתמלא מים הקדיש אשפה ואחר כך נתמלאת זבל שובך ונתמלא יונים הואיל ואינן גדולי הקדש אין מועלין בהן וכן הזבל והפרש שבחצר הקדש לא נהנין ולא מועלין ומה יעשו בהן ימכרו ויפלו דמיהן ללשכה מעין שהוא יוצא מתוך שדה הקדש אסור ליהנות במים שיוצאין ממנו בתוך השדה והנהנה לא מעל יצאו המים חוץ לשדה מותר ליהנות בהן ערבה הגדילה בשדה הקדש לא נהנין ולא מועלין אילן של הדיוט הסמוך לשדה הקדש ושרשיו יוצאים בתוך השדה אם בינו לבין השדה של הקדש עד שש עשרה אמה הרי אותן השרשין שבתוך השדה אסורין והנהנה מהן לא מעל היה האילן רחוק יתר על שש עשרה הנהנה בהן מעל אילן של הקדש הסמוך לשדה הדיוט ושרשיו יוצאין בתוך השדה אם היה בתוך שש עשרה אמה מועלין בהן היה רחוק יתר על שש עשרה אמה אותן השרשין שבתוך השדה הדיוט לא נהנין ולא מועלין:

מפרשי הרמב"םעריכה

כעת קיים בוויקיטקסט רק את פירוש הכסף משנה על הרמב"ם בשלמותו. חילקנו אותו לפרקים ולא לפי ההלכות הבודדות של הרמב"ם. יתר מפרשי הרמב"ם חסרים לנו בוויקיטקסט כרגע. מוזמנים להעלות את החומר אם הוא קיים בידכם. ראו בקטגוריה:מפרשי רמב"ם. תודה.