רמב"ם הלכות ממרים ה א

הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר שופטים · הלכות ממרים · פרק חמישי · הלכה א | >>
מפרשים על הרמב"ם: כסף משנה מגיד משנהשלימות: 0% משנה למלךשלימות: 0% לחם משנהשלימות: 0%

לשון הרמב"ם · מפרשי הרמב"ם

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים להלכה זו

נושאי כלים על הלכה זו: באתר הִיבּרוּ-בּוּקְס, באתר על התורה


רמב"םעריכה

דפוסעריכה

המקלל אביו ואמו נסקל שנאמר אביו ואמו קלל דמיו בו ואחד המקלל בחייהן או לאחר מיתתן הרי זה נסקל וצריך עדים והתראה כשאר כל מחוייבי מיתות בית דין ואחד האיש ואחד האשה וכן הטומטום והאנדרוגינוס והוא שיהיו גדולים שהגיעו לכלל הענושין.המקלל אביו ואמו נסקל שנאמר אביו ואמו קלל דמיו בו ואחד המקלל בחייהן או לאחר מיתתן הרי זה נסקל וצריך עדים והתראה כשאר כל מחוייבי מיתות בית דין ואחד האיש ואחד האשה וכן הטומטום והאנדרוגינוס והוא שיהיו גדולים שהגיעו לכלל הענושין.

הגההעריכה

המקלל אביו ואמו נסקל, שנאמר "אביו ואמו קלל – דמיו בו". ואחד המקלל בחייהן או לאחר מיתתן הרי זה נסקל. וצריך עדים והתראה כשאר כל מחוייבי מיתות בין דין. ואחד האיש ואחד האישה וכן הטומטום והאנדריגונוס, והוא שיהיו גדולים שהגיעו לכלל העונשין.

מפרשי הרמב"םעריכה

עדיין אין טקסט מלא למפרשי הרמב"ם על הלכה זו. הנך מוזמן להקליד את שאר המפרשים.

כסף משנהעריכה

המקלל אביו ואמו נסקל וכו:    משנה בסהנדרין פרק ארבע מיתות (דף נג.), ובגמ' מקלל אביו ואמו וכו' מות יומת בסקילה - אתה אומר בסקילה או אינו אלא אחת מכל מיתות האמורות בתורה? נאמר כאן "אביו ואמו קלל דמיו בו" ונאמר באוב וידעוני "דמיהם בם", מה להלן בסקילה, דבהדיא כתיב "באבן ירגמו אותם, אף כאן בסקילה.

ואחד המקלל בחייהן או לאחר מיתתן:    משנה בפ' הנחנקין (דף פב.).

וצריך עדים וכו:    ונראה לי שהוצרך לכתוב כן במקלל במכה אביו, משום דסלקא דעתך אמינא דהכאת אביו ואמו וקללתן על הרוב היא בתוך הבית ואין נמצאים שם עדים כשרים, וא"כ לא ניבעי עדים והתראה קמשמע לן.

ואחד האיש ואחד האישה וכן הטומטום וכו:    בפרק ארבע מיתות (דף סו.) ת"ר איש (אשר יקלל את אביו וכו') מה תלמוד לומר "איש"? "איש" לרבות בת טומטום ואנדריגונוס.

ומה שכתב והוא שיהו גדולים - פשוט בעצמו.