רלב"ג על שמואל א ח ז

ולזה הודיע להם בסוף הענין, כי אין לישראל מלך זולת השם יתברך, וגם השם יתברך אמר לשמואל כי בקשתם היתה לסור מדרכי התורה, ולזה אמר "כי אותי מאסו ממלוך עליהם".