רלב"ג על משלי טז ט

(משלי טז ט): "לב אדם" - הנה, לב האדם יתבונן איך ראוי שיתדרך בדרכו במה שירצה לעשותו; אמנם בהוצאה לפועל יצטרך עזר אלהי שיכין צעדו ויישירהו אל מה שראוי לו בדרך ההוא, כי לא לאדם דרכו.