רד"ק על שופטים א ו

<< רד"ק על שופטים • פרק א
א • ה • ו • ח • י • לו • 


וינס אדני בזק – ואמר אדני בזק מלעיל וביו"ד נוספת, רצונו לומר "אדון בזק". וכן אדני צדק – אדון צדק.

בהנות – מן בוהן ידו, ואינו ממשקלו אלא ממשקל לשון – לשונות. והוא האצבע הגס שבאצבעות.