רד"ק על הושע א ה

<< | רד"ק על הושעפרק א' • פסוק ה' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


והיה ביום ההוא ושברתי:    ביום ההוא שאפקוד על דמי יזרעאל אשבור את קשת ישראל, כלומר חזקם ותקפם. וי"ו ושברתי נוספת על מה שאמר והשבתי:

בעמק יזרעאל:    קשתם שהיה בעמק יזרעאל כי ראש ממלכת אפרים שומרון ויזרעאל כי בית מלכות אחאב היה בשומרון וביזרעאל, וכן המלכים הבאים אחריו. וי"ת ויונתן תירגם "ויהא בעדנא ההיא ואתבר ית תקוף עבדי קרב ישראל במישר יזרעאל" (תרגום יונתן הושע, א):