רד"ק על הושע א א

<< רד"ק על הושע • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


דבר ה' אשר היה אל הושע:    והנה דברי נבואתו היו דברי תוכחה לישראל ויהודה שעשו הרע בעיני ה' בימי המלכים האלה כמו שכתוב: