רבינו אשר על הש"ס/נדה/פרק זאין פסקי הרא"ש על פרק זה