קטגוריה:רבי חייא בר גמדא

מאמרים של האמורא רבי חייא בר גמדא, מאמוראי ארץ ישראל, ומאמרים עליו.


מידע נוסף: