ב.    [ עריכה ]

לא טוב תני רבי יעקב: כל שאין לו אשה שרוי בלא טובה, בלא עזר, בלא שמחה, בלא ברכה, בלא כפרה, בלא טובה.

לא טוב היות האדם לבדו -- בלא עזר. אעשה לו עזר כנגדו -- בלא שמחה, שנאמר (דברים יז): ושמחת אתה וביתך. בלא כפרה -- (ויקרא טו): וכפר בעדו ובעד ביתו. בלא ברכה -- (יחזקאל מד): להניח ברכה אל ביתך.

רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי אמר: אף בלא שלום, שנאמר (שמואל א כה): ואתה שלום וביתך שלום.

רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר: אף בלא חיים, שנאמר (קהלת ט): ראה חיים עם האשה אשר אהבת.

רבי חייא בר גמדא אמר: אף אינו אדם שלם, שנאמר: ויברך אותם ויקרא את שמם אדם, שניהם כאחד קרויים אדם.

ויש אומרים: אף ממעט את הדמות, שנאמר (בראשית ט): כי בצלם אלהים עשה את האדם. מה כתיב אחריו? ואתם פרו ורבו: