קטגוריה:מלחמת שכם

מאמרים על מלחמת שכם שנזכרה בתנ"ך.

שנקמו שמעון ולוי באנשי שכם על אונס דינה.


קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/br-34