קטגוריה:מידת העצבות

כינויים: עצבות, דיכאון, דאגה
ניגוד: מידת השמחה
טקסטים עיקריים: - אורחות צדיקים שער הדאגה -