קטגוריה:מידת האיזון

כינויים: איזון, שביל הזהב, דרך האמצע
טקסטים עיקריים: - רמב"ם הלכות דעות -